Spôsob práce

Pracujem s elementami a poznatkami, ktoré sa uplatnili pri poradenskych konzultáciách ako napríklad (elementy z behaviorálnej terapie, poradenstvo zamerané na riešenie, individuálna psychológia, alebo systémová terapia). Rada používam aj kreatívne elementy z terapií, ktoré nie sú len na báze rozhovoru, ale kde sa na problém zameriava cez fyzickú stránku. Tam patria skulptúrne a rodinné zostavy, ktorými sa dá v celkovej šírke pracovať. Zahřňajú telesnú, duševnú aj psychickú stránku človeka.

 


Tieto try aspekty je dôležité do poradenstva zahrnúť, aby bol vybalancovaný život vôbec možný. Predovšetkým sa zameriame na duševné, duchovné, psychické, ale aj na fyzické stránky človeka. Toto všetko je pre mna dôležité ako celok a ovplyvňuje moju voľbu výberu metódy a práce s klientom, so zreteľom na jeho osobné potreby. Na prianie klienta môžem zahrnúť aj klasickú starostlivosť o duševnú stránku a duchovno na základe kresťanských hodnôt. Pre mňa je dôležité, aby klient niesol zodpovednosť sám za seba. V tomto procese ho ja ako poradca doprevádzam, aby si ona/on/sám aktívne začal zveľaďovať svoj život. Nepracujem na báze rozkazov a nariadení.

 

Mlčanlivost o všetkom, o čom sa v rámci poradenstva diskutuje je mi presne tak isto prioritná, ako aj moja zodpovednosť sa naďalej vzdelávať a nechať moju prácu kompetentnými orgánmi kontrolovať.